Học viên tại For Boss Spa Center

Học viên đến với Boss Spa được truyền đạt những kiến thức, kỹ năng làm Spa từ các chuyên gia hơn 20 năm trong nghề.

Việc chia sẻ những kinh nghiệm từ các chuyên gia giúp học viên dễ hiểu hơn, nắm bắt quy trình và công việc nhanh hơn. Hơn nữa những kinh nghiệm quý báu trong nghề giúp các bạn học viên tự tin và giảm được những sai sót khi làm việc.

Học viên được cung cấp trang thiết bị, phát đồ,.. để học và thực hành. Vừa học vừa thực hành giúp học viên dễ nắm bắt và làm tốt hơn.

Cơ sở vật chất